Menadžer kao Kouč

Konačni cilj ove obuke je da steknete praktične tehnike i alate iz oblasti koučinga koje ćete već nakon treninga moći da koristite u radu sa timovima i zaposlenima.

Manadžer kao Kouč je proveren program za menadžere ili lidere timova, koji će im omogućiti da efikasno treniraju i primenjuju najbolje prakse na radnom mestu.

Korišćenje metoda koučinga postaje neophodno da biste bili efikasan mendažer koji je danas sve više potreban u ovim brzim promenama i složenom organizacionom okruženju.Imati menadžere koji imaju koučing veštine, doprineće boljem razumevanju jedinstvenih snaga svakog od članova njegovog tima i samim tim postizanje boljih poslovnih rezultata.

Cilj ove obuke je sticanje praktičnih tehnika i alata iz oblasti koučinga za korišćenje u radu sa zaposlenima i timovima.

Teme obuhvaćene ovom obukom:

· Upoznavnje koučing koncepta

· Koučing tehnike u različitim međuljudskim odnosima

· Upotrebu pravih pitanja

· Pokretanje motivacije

· Feedback

· Kako voditi dobar razgovor?

· Alate neophodne za postizanje efikasnog razgovora sa kolegema i timom

· Osnove koučinga, potreben za bolje upravljanje timom

· Pravilno davanje povratne informacije tj. feedback-a

· Strukturu za vođenje sastanaka sa timom i zaposlenima

Za više informacija – Kontaktirajte nas!