Organizacioni razvoj

Organizacija rada je glavni element svake kompanije.

Obezbeđuje zvanične smernice i ovlašćenja što umnogome olakšava delegiranje obaveza i preuzimanje odgovornosti. Pažljivo utvrđena struktura omogućava sektorima u vašoj kompaniji da rade efikasnije – fokusirajući svoje vreme i energiju na svoje specifične zadatke.


HUMART nudi detaljnu procenu trenutne organizacije vaše kompanije i najefikasnije mere za njeno poboljšanje.

Usluga prilagođena vašem poslovanju podrazumeva:
  • Definisanje poslovnih procesa
  • Pisanje detaljnih opisa poslova
  • Uspostavljanje hijerarhije pozicija
  • Određivanje potrebnih uslova za posao (nivo znanja, iskustva, itd.)
  • Identifikovanje disfunkcionalnih aspekata poslovanja
  • Kreiranje unapređenih radnih procedura

Kako unapređujemo organizacionu strukturu?

HUMART-ovi konsultanti će biti angažovani na projektu sa punim radnim vremenom, kako bi organizaciju vašeg poslovanja postavili na najbolji mogući način. Ovi stručnjaci će stvoriti efikasnu organizacionu strukturu usklađenu sa specifičnim ciljevima vaše kompanije.

Kroz različite postupke i mere, vaša kompanija dobija svrsishodnu organizaciju dizajniranu za uspeh.

Za više informacija – Kontaktirajte nas!