PCM (Process communication model)

Pravilna komunikacija u poslovanju je ključna za uspostavljanje saradnji i dogovora sa vašim klijentima i kupcima. Pored nje, podjednako je važna i pozitivna interna komunikacija sa zaposlenima, jer doprinosi dobrim odnosima u kompaniji i boljoj produktivnosti.

HUMART pruža obuku o jednoj od najuspešnijih metoda za jačanje komunikacionih veština, upravljanje promenama, stresom i ljudima – PCM (Process Communication Model®).

Ova metodologija kombinuje analizu ponašanja i tipologiju ličnosti sa adaptivnim komunikacijskim tehnikama, čineći PCM moćnim alatom za profesionalce na različitim funkcijama.

O pcm-u

PCM (Process Communication Model®) je inovativni razvojni model koji omogućava dublje razumevanje strukture ličnosti. Prema ovom modelu, svaka osoba predstavlja jedinstvenu kombinaciju 6 tipova ličnosti koje poseduju različite potrebe, motivatore i stavove u konfliktima i stresnim situacijama.

Edukacija o PCM-u vam omogućava da otkrijete svoju strukturu ličnosti kao i tipove ličnosti drugih ljudi. Pomaže da razumete svoje i potrebe drugih, kako biste efikasno komunicirali.

Poznavanje ovog modela ima ogroman značaj u uspostavljanju uspešne saradnje, upravljanju učinkom i uspešnom vođstvu timova.

Šest različitih tipova ličnosti prema PCM-u su:

1. Harmonizer
2. Rebel
3. Thinker
4. Persister
5. Imaginer
6. Promoter

NASA je koristila PCM model za obuku i selekciju astronauta više od 20 godina. Takođe, mnoge organizacije sa Fortune 500 liste koriste ovaj model.

Više od 1,4 miliona ljudi je obučeno ili se trenutno obučava od strane preko 4000 trenera sa sertifikatom Process Communication Model®.

Sa znanjem o PCM-u, razumećete kako i zašto ljudi komuniciraju na određene načine.

PCM može poboljšati vaše komunikacijske veštine i ukupna dostignuća bez obzira na vašu trenutnu poslovnu funkciju!

PCM je funkcionalni model koji koriste milioni pojedinaca širom sveta: direktori, menadžeri, HR profesionalci, studenti i mnogi drugi.

Kao menadžer ili vlasnik preduzeća, poznavanje PCM-a će vam omogućiti bolje razumevanje vaših zaposlenih i pojednostaviti pronalaženje praktičnih rešenja za konflikte.

Za HR profesionalce ovaj pristup može pomoći da odaberete odgovarajuću obuku za svakog zaposlenog u skladu sa njegovim ličnim i poslovnim preferencijama. Takođe, može vam pomoći da efikasnije komunicirate sa rukovodiocima i drugim zaposlenima.

Ako ste trenutno nezaposleni, znanje o PCM-u učiniće vaš CV poželjnijim poslodavcima jer su veštine sadržane u ovom modelu potrebne i cenjene na mnogim radnim mestima.

PCM dokazuje svoj značaj i u privatnoj sferi života. Naime, poboljšanje i jačanje odnosa sa porodicom i prijateljima su neki od aspekata koji se mogu postići kroz PCM tehnike.

● PCM Discovery trening – Dizajniran da vam pruži uvid u razloge nastanka i ciljeve odvijanja komunikacije. Takođe, pruža znanje o ulozi emocija i motivacije u interakcijama.

● PCM Napredna obuka – Napredna PCM obuka je namenjena učesnicima koji su pohađali PCM Discovery trening, jer pruža dodatna objašnjenja o već spomenutim temama.

● PCM i Asertivna komunikacija – Asertivna komunikacija je važan faktor za profesionalni i lični razvoj. Zato smo kreirali obuku za PCM i Asertivnu komunikaciju, kao sintezu znanja iz obe oblasti, koja će vas upoznati sa konceptom strukture ličnosti kao i glavnih komunikacijskih veština.

● Koučing kroz prizmu PCM-a – Dizajniran za profesionalne trenere, konsultante, menadžere i lidere, ovaj trening poboljšava vaše metode obučavanja sa poznavanjem PCM-a.

● PCM Komunikacija – Ovaj trening je namenjen stručnjacima, supervizorima i menadžerima. Potpuno je prilagođen potrebama vaše kompanije. Pruža znanje o strategijama za poboljšanje komunikacije i metodama za razumevanje različitih tipova ličnosti.

● PCM i Upravljanje stresom – Interaktivna obuka koja učesnike edukuje o veštinama potrebnim za upravljanje stresom i kriznim situacijama kroz primenu PCM tehnika.

● Razvoj veština upravljanja kroz PCM

Za više informacija – Kontaktirajte nas!