Upravljanje konfliktima

Konflikt je neizbežan deo života.

Dešava se u ličnim i profesionalnim okolnostima, i suprotno čestoj negativnoj konotaciji – može biti konstruktivan.

Zapravo, uz pravilno upravljanje, svaka konfliktna situacija može imati pozitivne rezultate.

U HUMART-ovoj obuci za upravljanje konfliktima, fokus je na različitim komponentama konflikta i načinima upravljanja kriznim situacijama.

Cilj ove jednodnevne radionice za upravljanje konfliktima je definisanje različitih vrsta konflikata, kao i upravljanje njima.

Obuka pokriva sledeće teme:

· Tipovi ličnosti (DISC model);

· Manifestovano ponašanje;

· Konflikti;

· “Mess” algoritam;

· Priprema za rešavanje sukoba;

· Uzroci sukoba;

· Algoritam rešenja;

· Mentorski rad;

· Vrste konfliktnih ličnosti.

Na kraju jednodnevne radionice, moći ćete da razumete proces nastanka konflikta i efikasno primenite alate za njegovo rešavanje. Znaćete kako da iskoristite konflikt u pozitivnu svrhu i pomognete ljudima u timovima da rade produktivnije.

Za više informacija – Kontaktirajte nas!